Menu

GDPR

Nižšie môžete požiadať o zaslanie zhromaždených osobných údajov prostredníctvom e-mailu.
Nižšie si môžete pozrieť služby, ktoré zhromažďujú vaše osobné údaje na tejto webovej stránke. Odkliknite iba služby z ktorých majú byť vaše osobné údaje odstránené.
Obchod- objednávky
WooCommerce gathers data entered by users in shop orders
Komentáre produktov
WordPress Comments are data entered by users in comments
Píspevky
WordPress posts author data
Uživatelské informácie
WordPress user data stored as user meta data in database
Below you can send a request for website admin to rectify your data. Enter what you would like to be rectified. You will be notified by e-mail once this is done.